Other Microphones

EM-700 Boundary Microphone

EM-700 Boundary Microphone

EM-700

EM-700 เป็นไมโครโฟนเก็บเสียงแบบตั้งโต๊ะ มีการรับเสียงแบบ cardioid condenser ออกแบบให้เหมาะสมและตอลสนองได้ดีกับการใช้งานบนโต๊ะประชุม ช่วยขจัดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ได้

EM-600 Flush-Mount Boundary Microphone

EM-600 Flush-Mount Boundary Microphone

EM-600

EM-600 เป็นไมโครโฟนดังฟังความไวสูงแบบ omnidirectional condenser ที่ทำให้รับเสียงได้รอบทิศทาง มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 28 มม. (1.1 ") การติดตั้งแบบฝังลงในเพดานผนังหรือโต๊ะทำงานจะทำให้ได้ประสิทธิภาพได้ดีที่สุด

EM-410 Lavalier Microphone

EM-410 Lavalier Microphone

EM-410

EM-410 เป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบ hypercardioid มีขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบาจึงสามารทำให้ติดกับเสื้อหรือเน็คไทได้ ตัวไมโครโฟนจะสามารถรับได้ดีที่สุดเพื่อติดอยู่บริเวณหน้าอก

EM-361 Tie Clip Microphone

EM-361 Tie Clip Microphone

EM-361 *AS Model*

EM-361 เป็นไมโครโฟนแบบคลิปไมค์ โดยตัวใช้ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์จึงทำให้มีความคมชัดสูงและเหมาะสำหรับการใช้งานด้านการพูด

Scroll to top