PA Box Speakers

BS-634 Wall Mount Speaker

BS-634 Wall Mount Speaker

BS-634

BS-634 เป็นลำโพงติดผนังที่สามารถกลมกลืนไปได้ในทุกพื้นที่ เหมาะสำหรับงานประกาศทั่วไปหรือใช้ในการเรียนการสอน

BS-634T Wall Mount Speaker

BS-634T Wall Mount Speaker

BS-634T

BS-634 เป็นลำโพงติดผนังที่สามารถกลมกลืนไปได้ในทุกพื้นที่มาพร้อมปุ่มปรับระดับเสียง เหมาะสำหรับงานประกาศทั่วไปหรือใช้ในการเรียนการสอน

BS-1034 Wall Mount Speaker

BS-1034 Wall Mount Speaker

BS-1034

BS-1034 เป็นลำโพงติดผนังที่สามารถกลมกลืนไปได้ในทุกพื้นที่ เหมาะสำหรับงานประกาศทั่วไปหรือใช้ในการเรียนการสอน

BS-1034S Wall Mount Speaker

BS-1034S Wall Mount Speaker

BS-1034S

BS-1034S เป็นลำโพงติดผนังที่สามารถกลมกลืนไปได้ในทุกพื้นที่ เหมาะสำหรับงานประกาศทั่วไปหรือใช้ในการเรียนการสอน

BS-633A Wall Mount Speaker

BS-633A Wall Mount Speaker

BS-633A

BS-633A เป็นลำโพงติดผนังที่ทำจากเรซิน ABS สามารถติดหรือยึดเข้ากับผนังได้โดยตรง ติดตั้งง่าย สามารถเปลี่ยน Input impedance ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ เปลี่ยน Tap จากทางด้านหลังของลำโพงเท่านั้น

BS-633AT Wall Mount Speaker

BS-633AT Wall Mount Speaker

BS-633AT

BS-633AT เป็นลำโพงติดผนังที่ทำจากเรซิน ABS สามารถติดหรือยึดเข้ากับผนังได้โดยตรง มาพร้อมกับปุ่มปรับระดับเสียงในตัว ติดตั้งง่าย สามารถเปลี่ยน Input impedance ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ เปลี่ยน Tap จากทางด้านหลังของลำโพงเท่านั้น

BS-678 Wall Mount Speaker

BS-678 Wall Mount Speaker

BS-678

BS-678 เป็นลำโพงตู้ที่ทำจากไม้สามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน โครงสร้างของลำโพงถูกออกแบบมาให้ติดตั้งกำบผนังด้วยการสกรูเพื่อป้องกันไม่ให้ลำโพงหล่นได้ง่ายแม้มีแรงกระแทก

BS-678B Wall Mount Speaker

BS-678B Wall Mount Speaker

BS-678B

BS-678B เป็นลำโพงตู้ที่ทำจากไม้สามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน โครงสร้างของลำโพงถูกออกแบบมาให้ติดตั้งกำบผนังด้วยการสกรูเพื่อป้องกันไม่ให้ลำโพงหล่นได้ง่ายแม้มีแรงกระแทก

BS-678T Wall Mount Speaker

BS-678T Wall Mount Speaker

BS-678T

BS-678BT เป็นลำโพงตู้ที่ทำจากไม้สามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน โครงสร้างของลำโพงถูกออกแบบมาให้ติดตั้งกำบผนังด้วยการสกรูเพื่อป้องกันไม่ให้ลำโพงหล่นได้ง่ายแม้มีแรงกระแทก และยังมาพร้อมกับปุ่มปรับระดับเสียงอีกด้วย

BS-678BT Wall Mount Speaker

BS-678BT Wall Mount Speaker

BS-678BT

BS-678T เป็นลำโพงตู้ที่ทำจากไม้สามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน โครงสร้างของลำโพงถูกออกแบบมาให้ติดตั้งกำบผนังด้วยการสกรูเพื่อป้องกันไม่ให้ลำโพงหล่นได้ง่ายแม้มีแรงกระแทก และยังมาพร้อมกับปุ่มปรับระดับเสียงอีกด้วย

BS-680F Wall Mount Speaker

BS-680F Wall Mount Speaker

BS-680F

ตัวลำโพงถูกสร้างด้วยโลหะทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในระบบเตือนภัย สามารถยึดติดกับผนังหรือหรือพิ้นผิวโดยตรงได้ โครงสร้างของลำโพงจะติดตั้งโดยการสกรูเพื่อช่วยป้องกันไม่ได้หล่นได้ง่ายแม้ถูกแรงกระแทก

BS-680FC Wall Mount Speaker

BS-680FC Wall Mount Speaker

BS-680FC

ตัวลำโพงถูกสร้างด้วยโลหะทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในระบบเตือนภัย สามารถยึดติดกับผนังหรือหรือพิ้นผิวโดยตรงได้ โครงสร้างของลำโพงจะติดตั้งโดยการสกรูเพื่อช่วยป้องกันไม่ได้หล่นได้ง่ายแม้ถูกแรงกระแทก มาพร้อมมาตารฐาน EN-54-24 และ BS-5839

Scroll to top