A-5000 Digital Mixer Amplifier

A-5012 Digital Mixer Amplifier

A-5012 Digital Mixer Amplifier

A-5012 1CE

A-5012 เป็นเดสท็อปเพาเวอร์มอกเซอร์แอมปลิไฟเออร์ที่มีขนาดเล็ก (1U,Haft Rack) มีกำลังขับสูงถึง 120 วัตต์ สามารถตั้งค่า Input  1 และ 2 เป็น MIC หรือ LINE ก็ได้ และ Output ก็ยังใช้งานได้ทั้ง high-impedance (100 V and 70 V lines) และ and low-impedance (4 Ω) และยังสามารถควบคุม Software ผ่านระบบ Lan และ Wifi ได้  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอาคารพาณิชย์ขนาดเล็กและห้องประชุม

Scroll to top