Array Microphones

AM-1B Real-time Steering Array Microphone

AM-1B Real-time Steering Array Microphone

AM-1B

AM-1เป็นไมโครโฟนคุณภาพสูงที่มีความสามารถในการปรับเสียงอัตโนมัติ ประกอบด้วยไมโครโฟนที่ใช้เทคโนโลยีอาเรย์เข้ามาช่วยและยังสามารถควบคุมได้ผ่านอุปกรณ์แยก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งและใช้งานกับแท่นบรรยาย ไมโครโฟนภายในตัวเครื่องมีมาให้ถึงแปดชุดไมโครโฟนอาเรย์ที่สามารถตรวจจับและติดตามตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างชัดเจนและไม่สะดุด ทำให้เสียงที่ออกผ่านลำโพงสามารถนำเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งของไมโครโฟน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการใช้งานการใช้งานได้ผ่าน iPad หรือพีซีได้อีกด้วย ชุดควบคุมยังสามารถติดตั้งใน Rack-Mounting Bracket โดยใช้เพียงแค่ 1 unit size เท่านั้น

AM-1W Real-time Steering Array Microphone

AM-1W Real-time Steering Array Microphone

AM-1W

AM-1W เป็นไมโครโฟนคุณภาพสูงที่มีความสามารถในการปรับเสียงอัตโนมัติ ประกอบด้วยไมโครโฟนที่ใช้เทคโนโลยีอาเรย์เข้ามาช่วยและยังสามารถควบคุมได้ผ่านอุปกรณ์แยก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งและใช้งานกับแท่นบรรยาย ไมโครโฟนภายในตัวเครื่องมีมาให้ถึงแปดชุดไมโครโฟนอาเรย์ที่สามารถตรวจจับและติดตามตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างชัดเจนและไม่สะดุด ทำให้เสียงที่ออกผ่านลำโพงสามารถนำเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งของไมโครโฟน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการใช้งานการใช้งานได้ผ่าน iPad หรือพีซีได้อีกด้วย ชุดควบคุมยังสามารถติดตั้งใน Rack-Mounting Bracket โดยใช้เพียงแค่ 1 unit size เท่านั้น

Scroll to top