วิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของไดเวอร์ยูนิตฮอร์น TOA

วิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของไดเวอร์ยูนิตฮอร์น TOA

  • วิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของไดเวอร์ยูนิตฮอร์น TOA
  • วิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของไดเวอร์ยูนิตฮอร์น TOA

TOA เป็นผู้ผลิตลำโพงฮอร์นนับจากจุดเริ่มต้นในปี 1934, บริษัทสะสมประสบการณ์มามากกว่า 80 ปี จนกระทั่งถึงวันนี้ เราจึงได้ถูกการยอมรับในหมู่อุตสาหกรรมที่มีมายาวนานในฐานะผู้เชี่ยวชาญอย่างสูงสุดในสาขานี้

เรามีความภาคภูมิใจที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ไดเวอร์ยูนิตฮอร์นรุ่นใหม่, TU-660 & TU-660M.

Scroll to top