ไมโครโฟนไร้สายรุ่นล่าสุดของ TOA WM-5420 เปิดตัวแล้ว!

ไมโครโฟนไร้สายรุ่นล่าสุดของ TOA WM-5420 เปิดตัวแล้ว!

  • ไมโครโฟนไร้สายรุ่นล่าสุดของ TOA WM-5420 เปิดตัวแล้ว!
  • ไมโครโฟนไร้สายรุ่นล่าสุดของ TOA WM-5420 เปิดตัวแล้ว!
  • ไมโครโฟนไร้สายรุ่นล่าสุดของ TOA WM-5420 เปิดตัวแล้ว!
  • ไมโครโฟนไร้สายรุ่นล่าสุดของ TOA WM-5420 เปิดตัวแล้ว!
  • ไมโครโฟนไร้สายรุ่นล่าสุดของ TOA WM-5420 เปิดตัวแล้ว!

WM-5420 ถูกออกแบบรูปทรงมาให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานให้ทนทานได้อย่างหนักหน่วง เช่น สถานีต่างๆ และ ร้านค้าปลีก โดยออกแบบให้ "โค้งมน" และ "คล้องนิ้ว" เพื่อจะให้มั่นใจว่าไม่หลุดร่วงได้ง่าย นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดทำหล่นร่วง จะมีตัวดูดซับแรงกระแทกและช่วยป้องกันวงจรภายในไม่ให้เสียหายจากทางกายภาพอีกด้วย ด้วยการทดสอบความทนทานมากกว่า 200,000 ครั้งทำให้เห็นความทนทานมากกว่าเมื่อเทียบกันกับรุ่นก่อนหน้านี้

สามารถดูข้อมูลผลิิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่: http://www.toathailand.com/product/WM-5420-Wireless-Microphone

Scroll to top