TOA ลำโพงติดเพดานรุ่นใหม่ PC-668R & PC-668RC เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

TOA ลำโพงติดเพดานรุ่นใหม่ PC-668R & PC-668RC เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

  • TOA ลำโพงติดเพดานรุ่นใหม่ PC-668R & PC-668RC เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
  • TOA ลำโพงติดเพดานรุ่นใหม่ PC-668R & PC-668RC เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
  • TOA ลำโพงติดเพดานรุ่นใหม่ PC-668R & PC-668RC เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

รวมกันระหว่างแผงเรซินและโครงลำโพง PC-668R / 668RC เป็นแผงยึดสปริงแบบยึดติดได้ง่าย ขนาดดอกลำโพง 8" พร้อมทั้งสามารถปรับ input impedance ได้ง่ายโดยการเปลี่ยนสายเคเบิ้ลเชื่อมต่อเข้าหม้อแปลง.

สำหรับ PC-668RC, มาพร้อมกับ capacitor และ Push-In connector เพื่อความง่ายในการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล.

Scroll to top